Slika Nataša Simeunović
Rezultati ispita od 03.09.2014.
napisao/la Nataša Simeunović - ponedeljak, 8. septembar 2014., 13:29
 
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 03.09.2014. godine
Fakultet za poslovnu ekonomiju 240 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Završni Ukupno
1 Marić Dušanka 2013/110111 ne 25 23 2 2 52
2 Đurđević Petar 2013/110241 ne 24 0 5 4 33
3 Novaković Milan 2013/110273 ne 17 0 17
4 Simić Slađan 2012/110062 ne uslovno 0
5 Mićić Violeta 2012/110252 21 0 3 3 27
6 Stevanović Dušica 2012/110015 ne 0 0 3
7 Popović Jelena 2012/110070 ne uslovno 0 4


Fakultet za poslovnu ekonomiju 180 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Završni Ukupno
1 Šavija Boris 2013/410042 ne 25 18 3 2 48
2 Ilić Goran 2012/410022 ne 17 0 5 0 22