Slika Nataša Simeunović
Rezultati ispita od 18.06.2014.
napisao/la Nataša Simeunović - petak, 20. jun 2014., 15:39
 
Rezultati ispita iz predmeta Računovodstvo rađenog 18.06.2014. godine
Fakultet za poslovnu ekonomiju 240 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Završni Ukupno
1 Kostić Sandra 2011/110249 ne 0
2 Perković Miloš 2012/110275 ne 0
3 Milić Danijela 2012/110366 ne 0
4 Đukić Radenka 2013/110013 ne 24 uslovno 5 5
5 Gajić Đukica 2013/110021 ne 23 17 5 5 50
6 Novaković Bosiljka 2013/110032 ne 0
7 Ignjatović Dejana 2013/110045 ne 30 30 5 5 14 84
8 Jugović Maja 2013/110050 ne 0 0 4 4 8
9 Simić Đorđe 2013/110066 ne 17 0 4 4 25
10 Perović Marko 2013/110078 ne 25 21 5 5 13 69
11 Milošević Dejan 2013/110084 ne 0
13 Musić Belkisa 2013/110107 da 26 29 3 5 15 78
14 Marić Dušanka 2013/110111 ne 25 0 2 2 29
15 Vujec Ivana 2013/110124 da 0
16 Hrnjić Elza 2013/110130 ne 24 21 15 60
17 Sokić Aleksandra 2013/110148 ne 26 26 4 3 59
19 Haračić Elmir 2013/110169 da 0
20 Stević Svijetlana 2013/110176 ne 25 23 5 5 15 73
21 Hodžić Anis 2013/110182 ne 0
22 Mirković Stefan 2013/110195 ne 0
23 Marković Marina 2013/110202 da 0
24 Milovanović Srđan 2013/110218 ne 0
25 Radovanović Dragana 2013/110225 ne 21 30 5 5 15 76
26 Gajić Nedeljko 2013/110239 ne 19 19 5 5 48
27 Đurđević Petar 2013/110241 ne 24 5 4 33
28 Stajić Ankica 2013/110256 ne 0
29 Vasilić Vanja 2013/110260 ne 0 3 2 5
30 Novaković Milan 2013/110273 ne 0
31 Hamzić Zlata 2013/110294 ne 21 25 1 13 60
32 Stojišić Svjetlana 2013/110304 ne 0
33 Hodžić Senad 2013/110315 0
34 Hodžić Ademir 2013/110327 0
35 Simić Slađan 2012/110062 ne uslovno 0
36 Dobrnjić Enida 2013/120036 21 17 38
37 Mićić Violeta 2012/110252 21 3 3 27
38 Popović Jelena 2012/110070 ne uslovno 4
39 Galijatović Adnan 2012/110281 da 19 0 4 23


Fakultet za poslovnu ekonomiju 180 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Završni Ukupno
1 Klisarić Valentina 2011/410325 ne 0
2 Osmanović Elma 2012/410051 ne 0
3 Mujdžić Hamida 2012/410149 da 0
4 Jukić Senad 2013/410019 da 0
5 Elezović Žarko 2013/410026 ne 0
6 Perišić Perica 2013/410035 ne 0
7 Šavija Boris 2013/410042 ne 25 3 2 30
8 Pačavra Ružica 2013/410057 da 29 30 3 5 15 82
9 Đurić Aleksandra 2013/410061 ne 0 3 1 4
10 Vojnović Srđana 2013/410074 da 23 29 13 65
11 Čolić Vanja 2013/410088 da 0 0
12 Ćerimović Elma 2013/410090 ne 0
13 Todorović Igor 2013/410100 0
14 Svitlica Branko 2012/410177 22 5 27
15 Božić Marina 2012/410257 25 18 43
16 Đalamić Svetlana 2006/411253 uslovno 0