Slika Nataša Simeunović
Zbirni pregled ostvarenih predispitnih obaveza
napisao/la Nataša Simeunović - petak, 13. jun 2014., 10:50
 
Zbirni pregled ostvarenih predispitnih obaveza iz predmeta Računovodstvo


Fakultet za poslovnu ekonomiju 240 ECTS

I godinar.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Ukupno
1 Kostić Sandra 2011/110249 ne 0
2 Perković Miloš 2012/110275 ne 0
3 Milić Danijela 2012/110366 ne 0
4 Đukić Radenka 2013/110013 ne 24 5 5 34
5 Gajić Đukica 2013/110021 ne 23 17 5 5 50
6 Novaković Bosiljka 2013/110032 ne 0
7 Ignjatović Dejana 2013/110045 ne 30 30 5 5 70
8 Jugović Maja 2013/110050 ne 0 4 4 8
9 Simić Đorđe 2013/110066 ne 17 4 4 25
10 Perović Marko 2013/110078 ne 25 21 5 5 56
11 Milošević Dejan 2013/110084 ne 0
13 Musić Belkisa 2013/110107 da 26 29 3 5 63
14 Marić Dušanka 2013/110111 ne 25 2 2 29
15 Vujec Ivana 2013/110124 da 0
16 Hrnjić Elza 2013/110130 ne 24 21 45
17 Sokić Aleksandra 2013/110148 ne 26 26 4 3 59
19 Haračić Elmir 2013/110169 da 0
20 Stević Svijetlana 2013/110176 ne 25 23 5 5 58
21 Hodžić Anis 2013/110182 ne 0
22 Mirković Stefan 2013/110195 ne 0
23 Marković Marina 2013/110202 da 0
24 Milovanović Srđan 2013/110218 ne 0
25 Radovanović Dragana 2013/110225 ne 21 30 5 5 61
26 Gajić Nedeljko 2013/110239 ne 19 19 5 5 48
27 Đurđević Petar 2013/110241 ne 24 5 4 33
28 Stajić Ankica 2013/110256 ne 0
29 Vasilić Vanja 2013/110260 ne 0 3 2 5
30 Novaković Milan 2013/110273 ne 0
31 Hamzić Zlata 2013/110294 ne 21 25 1 47
32 Stojišić Svjetlana 2013/110304 ne 0
33 Hodžić Senad 2013/110315 0
34 Hodžić Ademir 2013/110327 0


Fakultet za poslovnu ekonomiju 180 ECTS

I godinar.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol P A/S Ukupno
1 Klisarić Valentina 2011/410325 ne 0
2 Osmanović Elma 2012/410051 ne 0
3 Mujdžić Hamida 2012/410149 da 0
4 Jukić Senad 2013/410019 da 0
5 Elezović Žarko 2013/410026 ne 0
6 Perišić Perica 2013/410035 ne 0
7 Šavija Boris 2013/410042 ne 25 3 2 30
8 Pačavra Ružica 2013/410057 da 29 30 3 5 67
9 Đurić Aleksandra 2013/410061 ne 0 3 1 4
10 Vojnović Srđana 2013/410074 da 23 29 52
11 Čolić Vanja 2013/410088 da 0
12 Ćerimović Elma 2013/410090 ne 0
13 Todorović Igor 2013/410100 0
14 Svitlica Branko 2012/410177 22 5 27
15 Božić Marina 2012/410257 25 25