Slika Nataša Simeunović
Rezultati II kolokvijuma rađenog 04.06.2014.
napisao/la Nataša Simeunović - sreda, 11. jun 2014., 10:17
 
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Računovodstvo rađenog 04.06.2014.godineFakultet za poslovnu ekonomiju 240 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol
1 Kostić Sandra 2011/110249 ne
2 Perković Miloš 2012/110275 ne
3 Milić Danijela 2012/110366 ne
4 Đukić Radenka 2013/110013 ne 24
5 Gajić Đukica 2013/110021 ne 23 17
6 Novaković Bosiljka 2013/110032 ne
7 Ignjatović Dejana 2013/110045 ne 30 30
8 Jugović Maja 2013/110050 ne 0
9 Simić Đorđe 2013/110066 ne 17
10 Perović Marko 2013/110078 ne 25 21
11 Milošević Dejan 2013/110084 ne
13 Musić Belkisa 2013/110107 da 26 29
14 Marić Dušanka 2013/110111 ne 25
15 Vujec Ivana 2013/110124 da
16 Hrnjić Elza 2013/110130 ne 24 21
17 Sokić Aleksandra 2013/110148 ne 26 26
19 Haračić Elmir 2013/110169 da
20 Stević Svijetlana 2013/110176 ne 25 23
21 Hodžić Anis 2013/110182 ne
22 Mirković Stefan 2013/110195 ne
23 Marković Marina 2013/110202 da
24 Milovanović Srđan 2013/110218 ne
25 Radovanović Dragana 2013/110225 ne 21 30
26 Gajić Nedeljko 2013/110239 ne 19 19
27 Đurđević Petar 2013/110241 ne 24
28 Stajić Ankica 2013/110256 ne
29 Vasilić Vanja 2013/110260 ne 0
30 Novaković Milan 2013/110273 ne
31 Hamzić Zlata 2013/110294 ne 21 25
32 Stojišić Svjetlana 2013/110304 ne
33 Hodžić Senad 2013/110315
34 Hodžić Ademir 2013/110327Fakultet za poslovnu ekonomiju 180 ECTS


I godina
r.br. prezime ime indeks zaposlen I kol II kol
1 Klisarić Valentina 2011/410325 ne
2 Osmanović Elma 2012/410051 ne
3 Mujdžić Hamida 2012/410149 da
4 Jukić Senad 2013/410019 da
5 Elezović Žarko 2013/410026 ne
6 Perišić Perica 2013/410035 ne
7 Šavija Boris 2013/410042 ne 25
8 Pačavra Ružica 2013/410057 da 29 30
9 Đurić Aleksandra 2013/410061 ne 0
10 Vojnović Srđana 2013/410074 da 23 29
11 Čolić Vanja 2013/410088 da
12 Ćerimović Elma 2013/410090 ne
13 Todorović Igor 2013/410100
14 Svitlica Branko 2012/410177 22
15 Božić Marina 2012/410257 25