Slika Ljiljana Dragić
Aprilski rok
napisao/la Ljiljana Dragić - četvrtak, 3. april 2014., 19:16
 

Polaganje kolokvijuma iz Engleskog jezika 1 i Engleskog jezika 2 će se održati u elektronskoj učionici 3, dana 10.04.2014.

Studenti će polagati u grupama prema sljedećem rasporedu:

Studenti:

FPE –od 8:15-8:30,

FPI –od 8:40-8:55,

Pravnog fakulteta – od 9:05-9:20,

Glume i Filmske i TV umjetnosti od 9:30-9:45.

Važna napomena: Studenti druge godine koji slušaju predavanja 2014. godine, polažu samo prvi kolokvijum.

Usmeno polaganje za studente koji polažu ispit iz Engleskog jezika 1 će se održati istog dana sa početkom u 13:30.

Ljiljana Dragić