Slika Olivera Stevanović
Završni dio ispita u predispitnom roku
napisao/la Olivera Stevanović - nedelja, 22. decembar 2013., 17:09
 

Završnom dijelu ispita u predroku mogu pristupiti samo studenti koji su položili prvi i drugi kolokvijum. Završni dio biće održan 15.01.2014. (srijeda) u 15,00h.