Slika Olivera Stevanović
Završni dio ispita u predispitnom roku
napisao/la Olivera Stevanović - nedelja, 22. decembar 2013., 16:59
 

Polaganju završnog dijela ispita u predroku mogu pristupiti samo studenti koji su položili prvi i drugi kolokvijum. Završni dio ispita biće održan  15.01.2014. u 15,00h.