Slika Vladislav Miškovic
Projektni zadaci
napisao/la Vladislav Miškovic - sreda, 6. novembar 2013., 22:59
 

Postavljene su teme za izradu projekata informacionih sistema u folderu za završni ispit.
Za prvi kolokvijum treba izraditi projektni zahtev (5 bodova), a za završni ispit projekt zadanog informacionog sistema (30 bodova).