Slika Tijana Dabić
Seminarski rad
napisao/la Tijana Dabić - utorak, 5. novembar 2013., 22:08
 

  Tema seminarskog tj. prezentacije može biti bilo koja tematika iz PDF skripte Everyday Business English;

  do 5 studenata po jednoj prezentaciji (svi prijavljeni studenti moraju da učestvuju!);

  datum za prezentaciju seminarskog rada se može naći u Nastavnom planu i programu na stranici predmeta Engleski jezik III;

  trajanje između 5-10 minuta.

  potrebno je povezati situacije i dijaloge koji su obrađeni u knjizi Everyday Business English sa situacijom koja bi se realno mogla dogoditi u našoj zemlji i sa užim poslovnim usmerenjem grupe studenata koja predaje seminarski;

  na dan prezentacije potrebno je doneti odštampan list koji će biti u formi naslovne stranice običnog seminarskog rada gde će biti navedena tema seminarskog rada i svi studenti koji su učestvovali (obavezno navesti pored svakog studenta fakultet i broj indeksa);

   

       npr. Delegacija iz Austrije dolazi da poseti preduzeće “Sava” iz Bijeljine i potrebno je dočarati doček delegacije i jedan sastanak koji je održan sa njima, naravno na engleskom J

 

Tijana Dabić