Slika Ljiljana Dragić
Objašnjenje o kompletnom ispitu
napisao/la Ljiljana Dragić - petak, 16. decembar 2011., 15:28
 

Studenti će u januarskom ispitnom roku imati mogućnost da ponovo polažu pismeno i prvi i drugi kolokvijum kao i mogućnost izlaska na usmeni dio ispita radi postizanja boljih rezultata. Zbir ta dva kolokovijuma uz poene za redovno prisustvo, poene za odbranjen seminarski rad  i usmeni ispit čini konačnu ocjenu.  Kroz pismeni dio zajedno sa poenima za prisustvo i seminarski se najviše može osvojiti 70 poena, tj. ocjena 7, a usmenim ispitom se može osvojiti dodatnih 30 poena, tj. 8, 9 ili 10.