Slika Vladislav Miškovic
Rezultati kolokvijuma 2 i ukupni rezultati
napisao/la Vladislav Miškovic - četvrtak, 13. jun 2013., 16:51
 

U prilogu su
(1) rezultati kolokvijuma 2 (terijski test i praktični zadatak) i
(2) ukupni rezultati predispitnih obaveza i praktičnog završnog zadatka.