Slika Tijana Gajić
Predlog konačne ocene
napisao/la Tijana Gajić - sreda, 12. jun 2013., 15:33
 

Dragi studenti, u prilogu je tabela sa predlogom konačne ocene. Ocena je formirana na osnovu rezultata kolokvijuma, prisustva nastavi, aktivnosti, zainteresovanosti i zalaganja na časovima kao i na podacima o zaposlenju. Napominjem da je ovo samo predlog konačne ocene koja se može i popraviti i pokvariti u predstojećim ispitnim rokovima.