Slika Olivera Stevanović
Rezultati prvog kolokvijuma
napisao/la Olivera Stevanović - četvrtak, 24. novembar 2011., 22:56
 
Redni br. Prezime i ime Broj indeksa Osvojeni bodovi na prvom kolokvijumu Grupa  Bodovi na predavanjima Bodovi na vežbama
1 Gojaković Jovana 210203/2011 29,5 A 15 2
2 Lazarević Miroslav 210448/2011 28 B 2  
3 Petrović Tomislav 210183/2011 27,5 A 3 8
4 Šakotić Milica 210482/2011 27 B 4  
5 Vidičević Jelena 210112/2011 23,5 B 16 4
6 Lukić Ivan 210131/2011 23,5 A 22 3
7 Božić Dalibor 210098/2011 23,5 A 2  
8 Radovanović Petar 210108/2011 23 A 3  
9 Borković Ilija 210718/2011 21 A 2  
10 Odić Ivan 210022/2011 20 B 13 3
11 Đokanović Slaviša 210219/2011 19 B 5  
12 Vidović Petko 210067/2011 15,5 A 3  
13 Maksimović Dejan 210079/2011 15,5 B 4  
14 Radović Bojan 210080/2011 15,5 A 1  
15 Petković Filip 210177/2011 15 A 2  
16 Stevanović Jelena 210046/2011 15 B 2  
17 Jovičić Slobodanka 210120/2011 15 A 4  
18 Grgurić Darko 210424/2011 15 A 5  
19 Novaković Nataša 210033/2011 15 A 4  
20 Trišić Miloš 210257/2011 15 A 3  
21 Vojinović Vojin 210226/2011 15 A 2  
22 Mihajlović Siniša 210407/2011 15 B    
23 Poluga Stefan 210578/2011 15 B 2  
24 Mrkonjić Milenko 210566/2011 15 A 11  
25 Kojić Živan 210154/2011 15 B 2  
26 Mitrović Vladimir 210513/2011 15 B 4  
27 Gavrić Mile 210261/2011 9 A 11 2
28 Janjić Marko 210371/2011 8,5 A 6  
29 Golić Dragana 210652/2011 8,5 B 4  
30 Milošević Aleksandar 210316/2011 7,5 A 3  
31 Lazić Biljana 210699/2011 7,5 A 2  
32 Bambulović Dario 210521/2011 5,5 A    
33 Lukić Bojan 210149/2011 5 A 3  
34 Simić Goran 210235/2011 5 A 1  
35 Cvetković Sanja 210359/2011 5 A    
36 Manojlović Danijela 210550/2011 5 B 4  
37 Šebez Nemanja 210363/2011 4,5 B    
38 Trifković Jovan 210051/2011 2,5 A 4  
39 Mitrović Mladen 210532/2011 2,5 A    
40 Gazetić Armin 210702/2011 2,5 B 2  
41 Božić Ognjenka 210668/2011 2 B 4  
42 Vasić Aleksandar 210196/2011 1 A 2  
43 Jovičić Đorđe 210469/2011 0,5 B 2  
44 Milanović Bojan 210411/2011 0,5 B 2  
45 Petrović Duško 210242/2011 0,5 B 2  
46 Đurić Milenko 210290/2011 0 A    
47 Janković Petar 210344/2011 0 B 3  
48 Arsenović Željko 210328/2011 0 B 2  
49 Milovanović Vladan 210675/2011 0 B    
50 Godušević Adin 210610/2011 0 B    
51 Zarić Borislav 210623/2011 0 B 2  
52 Salkić Nedžad 210165/2011 0 B    
53 Tešić Milivoje 210804/2011 0 B    
54 Tešić Vesna 210392/2011     1  
55 Bošković Nemanja 210337/2011     3