Slika Žaklina Spalević
Julski ispitni rok
napisao/la Žaklina Spalević - ponedeljak, 21. jun 2021., 17:14
 

Poštovani i dragi studenti,

U julskom ispitnom roku, ispit će biti realizovan u formi elektronskog testa 6.7.2021. godine u 13.00h u elektronskoj učinioci br. 3.

Zaposleni studenti (čija je potvrda o zaposlenju evidentirana u studentskoj službi) ispit mogu da polažu sa početkom u 17.00h, s tim što je potrebno da me kontaktiraju putem mejla najkasnije 5.7.2021. radi formiranja odgovarajućih grupa (u cilju poštovanja epidemioloških mera).

Ispit (bilo koji deo gradiva) mogu da polažu samo studenti koji su ispit prijavili.

Svaki deo gradiva se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu proveru znanja.

  • Prilikom polaganja obavezno je korišćenje kamere radi veće validnosti samog testa.
  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Želim Vam srećan i uspešan rad.

Prof. dr Žaklina Spalević