Slika Žaklina Spalević
Junski ispitni rok
napisao/la Žaklina Spalević - ponedeljak, 14. jun 2021., 12:15
 

Poštovani i dragi student,

U junskom ispitnom roku, ispit će biti realizovan u prostorijama Fakulteta 15.6.2021. godine na MTutor platformi putem linka: http://test.sinergija.edu.ba/, prema sledećoj satnici:

  • I deo gradiva u 17.00h
  • II deo gradiva u 17.30h
  • III deo gradiva u 18.00h.

Ispit (bilo koji deo gradiva) mogu da polažu samo studenti koji su ispit prijavili.

Svaki deo gradiva se polaže u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 20 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu proveru znanja.

  • Prilikom polaganja obavezno je korišćenje kamere radi veće validnosti samog testa.
  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Želim Vam srećan i uspešan rad.

Prof. dr Žaklina Spalević