Slika Vladislav Miškovic
Termin završnog ispita - 08.02.2021
napisao/la Vladislav Miškovic - ponedeljak, 8. februar 2021., 14:09
 

provera znanja (teorijski deo) u drugom terminu januarsko-februarskog roka održaće se online 08.02.2021. god. sa početkom u 17:00.

  • Polaganje teorijskih testova je u 17:00.

Za polaganje e-testova potrebno je pristupiti sledećem linku:

Profesor i asistent će biti aktivni na Teams i Google Meet platformi.

Praktični deo ispita održava se od 14:00 u prostorijama Univerziteta Sinergija, u Elektronskoj učionici 3.
Za ulazak u zgradu i polaganje ispita neophodno je striktno poštovati sve propisane epidemiološke mere.