Slika Žaklina Spalević
Februarski ispitni rok
napisao/la Žaklina Spalević - ponedeljak, 1. februar 2021., 14:56
 

Poštovani studenti,

U februarskom ispitnom roku, ispit će biti realizovan elektronski 12.2.2021. godine, putem linka http://test.sinergija.edu.ba/, prema sledećoj satnici:

  • I deo gradiva u 14.00h
  • II deo gradiva u 14.30h
  • III deo gradiva u 15.00h.

Ispit mogu da polažu samo studenti koji su isti prijavili.

Svaki deo gradiva se polaže u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 15 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu proveru znanja.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Želim Vam srećan i uspešan rad.

Prof. dr Žaklina Spalević