Slika Igor Drinić
Realizacija ispita u avgustovskom ispitnom roku
napisao/la Igor Drinić - ponedeljak, 24. avgust 2020., 09:41
 

Poštovane koleginice i kolege,

Predstojeći ispit, koji je predviđen da se obavi u petak, 28.08.2020. - realizovaće se putem interneta, tj. platforme Google Meet, koju smo koristili za realizaciju nastave u toku ljetnog semestra.

Termini ostaju isti - dio koji je predviđen za polaganje kolokvijuma, obaviće se u 10:00h, a usmeni dio u 12:00h. Prije početka pismenog dijela ispita, na stranici predmeta biće postavljen link putem kojeg možete pristupiti realizaciji ispita. (Studenti koji samo izlaze na usmeni dio pristupaju video pozivu u 12:00h).

Kada je riječ o polaganju kolokvijuma, gradivo koje se testira u dijelovima koje namjeravate da polažete provjeravaće se po istom principu kako smo to obavljali posredstvom platforme Google Meet tokom ljetnog semestra.

Studenti koji su u radnom odnosu i koji zbog obaveza na poslu ne mogu izaći na polaganje ispita u regularnom terminu, mogu polagati ispit u čevtrtak, 27. 8. u terminu za zaposlene u 17:00h.

Srdačan pozdrav.