Slika Sandra Pajić Šavija
Popravni prve i druge provjere aktivnosti
napisao/la Sandra Pajić Šavija - petak, 5. jun 2020., 21:48
 

Popravni Prve provjere aktivnosti studenata biće realizovana u utorak, 9.6.2020.godine, u 18 časova,popravni Druge provejre aktivnosti u 18.30 časova.

Provera aktivnosti studenata se radi u formi elektronskog testa. Vrieme izrade testa je 15 minuta, test sadrži 30 pitanja.

Test će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka:

http://test.sinergija.edu.ba/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu provjeru znanja preko platforme Google Meet.

  • Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
  • Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
  • U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće ponovo pokrenuti test.

Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad.

Sve vrijeme trajanja testa ja ću biti dostupna na Google Meet platformi kako bih odgovorila na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: https://meet.google.com/vci-gacp-jqo