Nenad Ristic
Popravni druge provere aktivnosti 09.06.2020
napisao/la Nenad Ristić - utorak, 9. jun 2020., 12:23
 

Poštovane koleginice i kolege,

u utorak 09.06.2020. godine, u 12.30 h održaće se popravni druge provere aktivnosti studenata iz predmeta Baze podataka. Provera aktivnosti studenata se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 15 minuta, a test sadrži 30 pitanja. Test će se realizovati putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: http://test.sinergija.edu.ba/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se osujetili pokušaji manipulacije testom i u slučaju zloupotreba, ili sumnje nastavnika na iste, nastavnik može pozvati studenta na usmenu proveru znanja preko platforme Google Meet.


- Test radite sa stabilne, po mogućstvu žične Internet veze.
- Preporuka je da za vreme izrade testa koristite Google Chrome ili Mozilla Firefox pretraživač.
- U vreme testa potrebno je da od programskih paketa bude aktivan samo pretraživač (browser) otvoren sa samo jednim tab-om u okviru koga će se realizovati test.
- Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće pokrenuti test.


Za prijavu na sistem koristi se broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2017123456. Nakon prijave odabraćete test i pokrenuti rad. Sve vreme trajanja testa predmetni nastavnik će biti dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet: https://meet.google.com/avz-jaap-ent

Rezultati testa biće objavljeni narednog dana na stranici predmeta.