Slika Goran Filipić
Rezultati druge provjere aktivnosti studenata od 26.05.2020. god.
napisao/la Goran Filipić - sreda, 27. maj 2020., 19:06
 
r/b broj indeksa broj bodova
1. 2019320063 28
2. 2018310028 23
3. 2018320033 22
4. 2018310118 21
5. 2018310253 21
6. 2018310102 21
7. 2018310207 21
8. 2017310163 21
9. 2018310085 21
10. 2018310139 19
11. 2018310037 18
12. 2018310016 18
13. 2018310125 14

Student sa brojem indeksa 2018310071 ići će na dodatnu provjeru stečenih znanja.