Slika Goran Filipić
Rezultati ponovne - prve provjere aktivnosti studenata od 26.05.2020. god.
napisao/la Goran Filipić - sreda, 27. maj 2020., 12:55
 
r/b broj indeksa broj bodova
1. 2018310118 26
2. 2018310085 24
3. 2018310102 20

Na usmenoj ponovnoj provjeri, student sa br. indeksa 2018310207 je položio - 29 bodova.