Slika Aleksandar Sandro Cvetković
Druga provera aktivnosti studenata
napisao/la Aleksandar Sandro Cvetković - sreda, 27. maj 2020., 08:46
 

Poštovane koleginice i kolege,

druga provera aktivnosti studenata iz predmeta Multimedija održaće se u dva termina: ponedeljak 25.05.2020. i sreda 27.05.2020. godine. Druga provera aktivnosti studenata se radi elektronskim putem.

1. Teorijski deo, prvi termin:

teorijski deo održaćemo u ponedeljak 25.05.2020. godine u terminu predavanja sa početkom u 10:00č.

2. Praktični deo, drugi termin:

praktični deo održaćemo u sredu 27.05.2020. godine u terminu vežbi sa početkom u 14:30č.


Teorijski deo

Teorijski deo prve provere aktivnosti studenata se radi u formi elektronskog testa. Vreme izrade testa je 8 minuta, a test sadrži 15 pitanja. Test će biti aktivan samo 15 minuta zbog toga se mole svi studenti da se pripreme i dođu na vreme.

Test će biti realizovan putem elektronske platforme mTutor, pristupom putem linka: http://test.sinergija.edu.ba/

Test se realizuje samostalno na osnovu sopstvenog znanja. Platforma poseduje zaštitne mehanizme kako bi se sprečio pokušaj manipulacije i u slučaju zloupotrebe, ili sumnje profesora na iste. Profesor može pozvati studenta na usmenu proveru znanja preko platforme Google Meet.

  • Studenti test rade sa stabilne, ukoliko je moguće žične Internet konekcije.
  • Za vreme izrade testa preporučuje se upotreba Google Chrome ili Mozilla Firefox browser-a.
  • Pre početka testa potrebno je da od aplikacija bude aktivan samo browser, otvoren samo jedan tab u okviru koga će se realizovati test.
  • Preporuka je da za vreme testa ugasite firewall i/ili antivirusni softver.
  • Maksimalno kašnjenje za početak testa je pet minuta, nakon toga neće biti moguće raditi test.

Za prijavu na sistem studenti koriste broj indeksa u formatu godina upisa, pa broj indeksa bez znakova interpunkcije npr. 2019111222. Nakon prijave studenti mogu odabrati test i započeti svoj rad.

Sve vreme trajanja testa predmetni profesor će biti dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme pri pokretanju testa. Na Google Meet link se prijavljujete isključivo ukoliko se javio neki problem. Link za Google Meet (teorijski deo) će biti blagovremeno objavljen u sklopu ovog obaveštenja pre početka testa ovde:

Druga provera aktivnosti studenata - Link za pitanja na teorijskom delu


Praktični deo

Praktični deo druge provere aktivnosti studenata se radi u formi elektronskog zadatka. Svaki student dobija svoj zadatak putem email-a. Vreme izrade zadatka je 1:30. Mole se studenti da se pripreme i dođu na vreme jer neće biti vremenskog odstupanja.

Napomena* Kada student završi zadatke, šalje zipovani folder u kome se nalazi celi projekat kao odgovor na email u kome je dobio postavku zadatka. Ukoliko se desi da postoji problem sa slanjem preko email-a, student svoj zipovani folder postavlja kod sebe na OneDrive ili Google Drive i šalje link za pristup kao odgovor na isti email. Naziv foldera treba da bude “Ime prezime i broj indeksa”.

Svi zainteresovani studenti za polaganje druge provere aktivnosti studenata dužni su popuniti sledeću formu kako bi prikupili sve email adrese koje će biti korištene, link: FORMA

Pre početka testiranja studenti su dužni da se jave preko Google Meet platforme, tek nakon toga studenti dobijaju postavku zadatka na njihovu email adresu koju su prethodno dostavili. Sve vreme trajanja zadatka predmetni asistent će biti dostupan na Google Meet platformi kako bi odgovorio na eventualne tehničke probleme i nejasnoće vezano za postavku zadatka. Studenti tokom testiranja nakon što dobiju zadatak moraju ostati prisutni na Google Meet platformi. Asistent može pozvati studenta na usmenu proveru znanja preko platforme Google Meet. Link za Google Meet (praktični deo) će biti blagovremeno objavljen u sklopu ovog obaveštenju pre početka ovde:

Druga provera aktivnosti studenata - Link za pristup praktičnom delu

Rezultati druge provere aktivnosti studenata (teorijskog i praktičnog dela) biće objavljeni na stranici predmeta.

(Uredio/la Vladislav Miškovic - izvorno objavljeno petak, 22. maj 2020., 14:35)