Slika Olivera Stevanović
Rezultati ispita iz Diskretne matematike-jun
napisao/la Olivera Stevanović - petak, 22. jun 2012., 14:51
 
Rezultati ispita iz diskretne matematike    
Spisak studenata prve godine FPI    
Studijski program: Računarstvo i informatika    
Redni br. Prezime i ime Broj indeksa Osvojeni bodovi na ispitu Ocjena
1. Vidičević Jelena 210112/2011 92 10
2. Lazarević Miroslav 210448/2011 91 10
3. Šakotić Milica 210482/2011 91 10
4. Odić Ivan 210022/2011 81 9
5. Milošević Aleksandar 210316/2011 81 9
6. Borković Ilija 210718/2011 81 9
7. Maksimović Dejan 210079/2011 77 8
8. Mrkonjić Milenko 210566/2011 75 8
9. Božić Dalibor 210098/2011 73 8
10. Petrović Tomislav 210183/2011 72 8
11. Sanel Bektić 210836/2011 72 8
12. Gavrić Mile 210261/2011 71 8
13. Đurić Milenko 210290/2011 67 7
14. Radović Bojan 210080/2011 65 7
15. Vojinović Vojin 210226/2011 65 7
16. Radovanović Petar 210108/2011 63 7
17. Jovičić Slobodanka 210120/2011 63 7
18. Đokanović Slaviša 210219/2011 62 7
19. Mihajlović Siniša 210407/2011 62 7
20. Grgurić Darko 210424/2011 62 7
21. Petković Filip 210177/2011 61 7
22. Mitrović Vladimir 210513/2011 61 7
23. Kojić Živan 210154/2011 57 6
24. Milovanović Vladan 210675/2011 56 6
25. Stevanović Jelena 210046/2011 55 6
26. Lukić Bojan 210149/2011 55 6
27. Trišić Miloš 210257/2011 55 6
28. Novaković Nataša 210033/2011 54 6
29. Lazić Biljana 210699/2011 54 6
30. Vidović Petko 210067/2011 52 6
31. Petrović Duško 210242/2011 52 6
32. Trifković Jovan 210051/2011 51 6
33. Janjić Marko 210371/2011 51 6
34. Golić Dragana 210652/2011 51 6
35. Hasanefendić Ahmed 210815/2011 51 6