Slika Vladislav Miškovic
Rezultati prve provere aktivnosti studenata 2019/2020
napisao/la Vladislav Miškovic - subota, 25. april 2020., 23:33
 

U prilogu su rezultati prve provere aktivnosti studenata iz predmeta Multimedija za 2019/2020. godinu.

Prva provera aktivnosti može se ponoviti (samo jednom), u terminu druge provere aktivnosti.