Nenad Ristic
Praktični moduli I termin
napisao/la Nenad Ristić - četvrtak, 21. jun 2012., 17:17
 

Fajlovi i folderi

Ime I Prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Igor Lakić

72/08

6

Milena Rikić

63/08

7

Envedin Muminović

110766/11

6

Lazarević Nebojša

37/2010

10

Obarčarin Srđan

100/08

7

Kovačević Stana

61/08

3

Nenad Spasojević

08/10

10

Vladimir Jazić

14/2010

9

Ivan Petrović

320205/2011

7

Sadin Avdić

410552/2011

7

Word

Ime i prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Vladimir Jazić

14/2010

8

Marica Marković

71/09

13

Silvija Đuričić

110587/2011

12

Dragana Majstorović

73/10

19

Rada Gelić

13/08

9

Simo Vukotić

49/2008

19

Mišo Ljubinković

110038/2011

18

Sanja Stević

25/10

14

Marko Janjić

210371/2011

15

Srđan Obarčanin

100/08

6

Rikić Milena

63/08

6

Stana Kovačević

61/08

12

Envedin Mominović

110766/11

13

Nenad Spasojević

08/10

9

Ivan Petrović

320205/2011

2

Goran Vučić

39/2010

12

Lazarević Nebojša

37/10

9

Sadin Avdić

410552/2011

15

Excel

Ime i Prezime

Broj indeksa

Broj bodova

Slobodanka Jovičić

210120/2011

30

Simo Vukotić

49/2008

28

Marko Janjić

210371/2011

29

Haris Tupković

50/10

30

Sanja Stević

25/10

30

Dragan Rikić

23/08

27

Jelena Stevanović

210046/2011

24

Lazarević Nebojša

37/2010

6

Milena Rikić

63/08

19

Mišo Ljubinković

110038/2011

24

Dragana Šiforija

51/2010

23

Igor Lakić

72/08

27

Rada Gelić

13/08

18

Dražen Pikaus

79/2010

0

Goran Vučić

39/2010

23

Dragan Mirković

06/10

25

Envedin Muminović

110766/11

20

Vladimir Jazić

14/2010

19

Nenad Spasojević

08/10

21

Sadin Avdić

410552/2011

21

Obarčanin Srđan

100/08

22

Kovačević Stana

61/08

6

Ivan Petrović

320205/2011

0