Slika Olivera Stevanović
Rezultati završnog ispita
napisao/la Olivera Stevanović - utorak, 12. jun 2012., 18:44
 
Redni br. Prezime i ime Broj indeksa Osvojeni bodovi na drugom kolikvijumu
1. Odić Ivan 210022/2011 19,5
2. Borković Ilija 210718/2011 19,5
3. Milošević Aleksandar 210316/2011 19
4. Lazarević Miroslav 210448/2011 19
5. Cvetković Sanja 210359/2011 17
6. Sanel Bektić 210836/2011 17
7. Kojić Živan 210154/2011 15
8. Nikolić Dalibor 210495/2011 13,5
9. Gavrić Mile 210261/2011 13
10. Lazić Biljana 210699/2011 13
11. Maksimović Dejan 210079/2011 12,5
12. Milovanović Vladan 210675/2011 10,5
13. Lukić Bojan 210149/2011 10
14. Vidović Petko 210067/2011 9,5
15. Šakotić Milica 210482/2011 9
16. Mrkonjić Milenko 210566/2011 8,5
17. Petrović Duško 210242/2011 6,5
18. Vojinović Vojin 210226/2011 6
19. Mitrović Vladimir 210513/2011 6
20. Radović Bojan 210080/2011 5,5
21. Novaković Nataša 210033/2011 4,5
22. Đokanović Slaviša 210219/2011 4
23. Simić Goran 210235/2011 4
24. Đurić Milenko 210290/2011 3
25. Janjić Marko 210371/2011 1
26. Grgurić Darko 210424/2011 0