Slika Olivera Stevanović
Rezultati drugog popravnog kolokvijuma
napisao/la Olivera Stevanović - utorak, 12. jun 2012., 18:42
 
Redni br. Prezime i ime Broj indeksa Osvojeni bodovi na drugom kolikvijumu
1. Božić Dalibor 210098/2011 26
2. Vidičević Jelena 210112/2011 25
3. Radovanović Petar 210108/2011 23
4. Gojaković Jovana 210203/2011 23,0
5. Mihajlović Siniša 210407/2011 22
6. Trišić Miloš 210257/2011 21
7. Stevanović Jelena 210046/2011 19
8. Vasić Aleksandar 210196/2011 18,5
9. Jovičić Slobodanka 210120/2011 18
10. Lukić Ivan 210131/2011 16
11. Nikolić Dalibor 210495/2011 15
12. Janjić Marko 210371/2011 13
13. Trifković Jovan 210051/2011 12,5
14. Šiforija Vedran 210634/2011 11
15. Džanović Almir 210647/2011 11
16. Božić Ognjenka 210668/2011 10,5
17. Hasanefendić Ahmed 210815/2011 10
18. Manojlović Danijela 210550/2011 5,5
19. Tešić Vesna 210392/2011 0