Slika Marko Milojević
Link ka održanom predavanju 02.04.2020
napisao/la Marko Milojević - četvrtak, 2. april 2020., 15:20
 

Predavanja 02.04.2020 Konsolidovani finansijski izveštaji

https://drive.google.com/file/d/1eW8FndgbDxPfHmESM-Tq8ODLrFCxdodJ/view?usp=sharing