Slika Igor Drinić
Predavanje - 27. 3.
napisao/la Igor Drinić - ponedeljak, 30. mart 2020., 10:09
 

Link za video snimak predavanja:

https://drive.google.com/open?id=1KcXXBKuXBnh0a2CwBhp-1W3uD8WyGYAI

 

Lekcija je na stranama 74 i 75 - Human Behaviour, tekstovi i vokabular, Connecting Words

Dodatni materijal je sa stranice predmeta - power point prezentacije i vježbanka.