Slika Jelena  Kaljević
Pitanja
napisao/la Jelena Kaljević - petak, 27. mart 2020., 14:29
 

 

• Šta su permutacije ?
• Šta su varijacije?
• Šta su kombinacije?
• Kako glasi binomna formula?
• Šta je Paskalov trogao?