Slika Žaklina Spalević
Konsultacije elektronskim putem
napisao/la Žaklina Spalević - ponedeljak, 8. jun 2020., 13:34
 

Konsultacije će se tokom trajanja vanredne situacije odvijati u redovnom terminu elektronski, i to putem sledećeg linka:

https://meet.google.com/qcz-ysbx-adz