Gradivo za završni ispit

8. Заложно право; 9. Право реалног терета; 10. Право грађења.