Gradivo za II kolokvijum

(3) ПОСЕБНИ ДЕО ГРАЂАНСКОГ ПРАВА – СТВАРНО ПРАВО: 1. Стварна права и објекти стварних права; 2. Јавне евиденције о непокретностима и књижним правима на непокретностима; 3. Државина; 4. Право својине; 5. Ограничење права својине на непокретностима – суседска права; 6. Модалитети права својине са више субјеката; 7. Право службености.