Gradivo za I kolokvijum

ГРАДИВО ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ:

(1) УВОД У ГРАЂАНСКО ПРАВО: 1. О појму грађанског права; 2. О месту грађанског права у систему права; 3. О науци грађанског права; 4. O изворима грађанског права; 5. О социјализацији (морализацији) грађанског права. (2) ОПШТИ ДЕО ГРАЂАНСКОГ ПРАВА: 1. Правни субјекти; 2. Грађанскоправни однос и објекти грађанскоправног односа; 3. Субјективна грађанска права; 4. Правни промет; 5. Грађанскоправне чињенице; 6. Правни послови; 7. Ограничење (модификација) правних послова; 8. Неважност правних послова; 9. Грађанскоправни деликти; 10. Протек времена као правна чињеница; 11. Заступништво; 12. Повреда и заштита субјективних грађанских права.