Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Prva provjera aktivnosti studenata iz predmeta Marketing usluga:

- petak, 10.04.2019. godine od 10 sati do 14 sati.

Satnica rasporeda u okviru sadržaja predavanja. Link za pristup će biti dostupan 10 sati prije početka provjere. Studenti treba da obezbjede internet pristup uz mikrofon i kameru.