Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni I i II kolokvijuma -  četvrtak, 08. juna 2017. godine u sledećim terminima:

  • redovni studenti - 0d 09.30 časova (elektronska učionica 2, I sprat)
  • zaposleni studenti - od 17.30 časova (elektronska učionica 2, I sprat)

Nema novosti od Vaše poslednje posete