Pregled teme

  •  
     

    Cilj predmeta

    Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti ekonomije, kao i delovanjem ekonomskih zakonitosti u uslovima robne privrede sa primenom analize tranzicionih problema privrede. Osposobljavanje studenata za razumevanje ključnih makroekonomskih kategorija, zatim produbljivanje saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje, odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba, kao i analitičko vrednovanje mikroekonomske pozicije preduzeća na parcijalnom tržištu.

  • 9
    Prikaži sve teme
     

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Popravni I i II kolokvija, 4.06.

Popravni I i II kolokvija, 4.06.

 

Popravni I i II kolokvija, 4.06.2020. od 10 do 15 sati.

Popravni I kolokvija, elektronski (od 10 do 10.30 studenti PE, od 10.30 do 11 sati studenti TUH, od 11 do 11.30 studenti PF i od 11.30 do 12 sati studenti FRI).

Popravni II kolokvija, elektronski (od 12 do 12.30 studenti PE, od 12.30 do 13 sati studenti TUH, od 13 do 13.30 studenti PF i od 13.30 do 14 sati studenti FRI).

Link za pristup će biti dostupan 30 minuta prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

Studenti koji nemaju tehničke mogućnosti, mogu doći u 14 sati u prostorije Univerziteta da polažu I i II kolokvij. Ti studenti trebaju da se pridržavaju naredbi zdrastvenih službi.

 

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete