Pregled teme

 •  
   

  Cilj predmeta

  Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i kategorijama iz oblasti ekonomije, kao i delovanjem ekonomskih zakonitosti u uslovima robne privrede sa primenom analize tranzicionih problema privrede. Osposobljavanje studenata za razumevanje ključnih makroekonomskih kategorija, zatim produbljivanje saznanja o ekonomskim zakonitostima i pojavama u proizvodnji sa stanovišta analize odnosa proizvodnje, odnosno racionalnosti upotrebe ograničenih resursa i neograničenih ljudskih potreba, kao i analitičko vrednovanje mikroekonomske pozicije preduzeća na parcijalnom tržištu.

 • 8
  Prikaži sve teme
   

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

 

Prva provjera aktivnosti studenata, 16.04.2014. od 10 sati do 15 sati.

Precizna satnica je data u sadržaju predavanja.

Link za pristup će biti dostupan deset sati prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

 

 

Najnovije informacije: