Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

 

popravni ispiti iz I i II kolokvija za predmet Ekonomija:

- popravni I kolokvija, četvrtak 6.06.2019. u 14 sati, Amf.5, za redovne studente,

- popravni II kolokvija, četvrtak 6.06.2019. u 15 sati, Amf. 5, za redovne studente

- popravni I i II kolokvija, četvrtak 6.06.2019. u 17 sati, Amf. 5. za studente uz rad.

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete