Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Termini I kolokvijuma:

  • zaposleni studenti - utorak, 11.04.2017. u 17.30 časova (elektronska učionica 3, II sprat)
  • redovni studenti - četvrtak, 13.04.2017. u 11.30 časova (elektronska učionica 3, II sprat)

Nema novosti od Vaše poslednje posete