Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

 

Prva provjera aktivnosti studenata, 16.04.2014. od 10 sati do 15 sati.

Precizna satnica je data u sadržaju predavanja.

Link za pristup će biti dostupan deset sati prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

 

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete