Pregled teme

 •  
   

  POSLOVNE FINANSIJE

  Poslovne finansije danas, predstavljaju modernu teorijsku i praktičnu disciplinu koja proučava finansijsko upravljanje u preduzeću. U skladu s tim, zastupljen je upravljački koncept izučavanja poslovnih finansija koji je kararkterističan za savremene uslove. Osnovna karakteristika ovakvog pristupa je razmatranje poslovnih finansija sa stanovišta preduzeća, odnosno korisnika sredstava.

  Poslovne finansije, kao primjenjena ekonomska (naučna) disciplina, trebalo bi da ponudi odgovore na pitanja: kolika treba da budu finansijska ulaganja u pojedine oblike stalne i obrtne imovine, kao i ulaganje u ukupnu poslovnu imovinu. A u sledećem koraku da daju odgovore na pitanja: iz kojih izvora bi se ta imovina mogla pribaviti, tj. na koji način bi trebalo kreirati finansijsku strukturu izvora finansiranja preduzeća.

  Finansijski menadžer privrednog društva brine o sticanju, finansiranju i upravljanju imovinom, imajući u vidu osnovne finansijske ciljeve preduzeća.

 • 2
  Prikaži sve teme
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

I predavanje  - ponedjeljak, 30.09.2019. u 13,30 časova.

Predavanja: Ponedjeljkom, 13,30-16,00 časova.

Vježbe: Srijedom, 16,00-18,30 časova

Konsultacije: Ponedjeljkom i srijedom, 13,00-13,30 časova , zbornica

 

Subota, 26.10.2019. radni dan - nadoknada ponedjeljak 30.12.2019.

 

I kolokvijum - ponedjeljak, 04.11.2019. u terminu 13,30-16,00 časova u A5.

II kolokvijum - ponedjeljak, 16.12.2019. u terminu 13,30-16,00 časova u A5.

Termin za zaposlene studente: Srijeda, 18.12.2019. u terminu 16,00-18,00 u A3.

Nema novosti od Vaše poslednje posete