Pregled teme

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

I Kolokvijum 03.04.2018. u 14,00 časova, za zaposlene studente u 17,00 časova.

II Kolokvijum 22.05.2018. u 14,00 časova, za zaposlene studente u 17,00 časova.

Popravni I i II Kolokvijum 05.06.2018.

Radna subota - 19.05.2018. 10,00-14,00 časova - pripreme za kolokvijum i nadoknada predavanja od 08.05.2018.

Nema novosti od Vaše poslednje posete