Pregled teme

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Predavanja

01.11. - 26.11.2021., ponedjeljkom, srijedom i petkom,

10,00 - 12,25 časova, učionica 2 i online putem aplikacije Teams

Vježbe

01.11. - 26.11.2021., ponedjeljkom, srijedom i petkom,

12,30 - 14,50 časova, učionica 2 i online putem aplikacije  Teams

 

Konsultacije

Ponedjeljkom i srijedom, 14,50-15,00 časova , zbornica

Petkom, 14,50 - 15,30 časova, zbornica

 

I kolokvijum - četvrtak, 11.11.2021. u terminu 16,00 časova u učionici 2.

II kolokvijum - utorak, 23.11.2021. u terminu 16,00 časova u učionici 2.

Nema novosti od Vaše poslednje posete