Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 24. dec, 20:43
  Dejan Nikolić
  Bodovi za prisustvo predavanjima i vježbama – 2019. godina još...
 • 25. nov, 19:07
  Dejan Nikolić
  Kolokvijumi i seminarski radovi još...
 • 28. okt, 19:20
  Dejan Nikolić
  I kolokvijum - 06.11.2019. godine još...
 • 14. jan, 14:00
  Dejan Nikolić
  Bodovi za prisustvo predavanjima i vježbama još...
 • 22. dec, 22:21
  Dejan Nikolić
  Popravni kolokvijum - 10.01.2019. godine još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

16.12.2019. godine  - rok za predaju (putem e-maila) seminarskih radova i projekata

Srijeda 18.12.2019. -  II kolokvijum (Excel) u terminu vježbi

Srijeda 25.12.2019. - Popravni kolokvijum (Rad sa folderima i fajlovima, Word i Excel) u terminu vježbi

25.12.2019. godine – odbrana seminarskih radova i projekata (u terminu vježbi)

 

Nema novosti od Vaše poslednje posete