Pregled teme

 •  
   

  Krivično procesno pravo

  Poštovane koleginice i kolege.

  Dobro došli na stranicu predmeta. Ovdje ćete pronaći sve važnije informacije o predmetu, predavanjima, vježabama, rezultatima kolokvijuma i ispita kao i najnovija obavještenja.

  Nastava iz predmeta Krivično procesno pravo ima za cilj da, studentima omogući sticanje potrebnih naučnih znanja iz krivično procesnog prava, kao i sticanje akademskih vještina i praktičnih sposobnosti za tumačenje i primjenu te grane prava u realnom pravnom i političkom okruženju, odnosno na radnim mjestima za koje će se posle diplomiranja opredjeliti.

  Očekuje se da savladavanjem predmeta student shvati prirodu, tip i strukturu savremenog krivičnog postupka, razvije sposobnosti analize i sitnteze i da argumentovano i kompetentno diskutuje u krivičnoprocesnoj oblasti, stekne sposobnost sistematičnog pristupa rješavanju krivičnoprocesnih pitanja, da ovlada osnovnim pojmovima, stručnim terminima i ključnim institutima krivičnog procesnog prava, kao i da temeljno poznaje krivični postupak i da stečena znanja primjenjuje u pravosudnoj praksi.

  Želim Vam mnogo uspjeha u realizaciji planiranih aktivnosti.

  Doc. dr Goran Filipić

 • 3
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, će se održati u utorak 23.04.2019. godine sa početkom u 12,00 časova, amfiteatar br. 3. umjesto planiranog termina 25.04.2019. godine.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete