Pregled teme

 •  
   

  Krivično procesno pravo

  Poštovane koleginice i kolege.

  Dobro došli na stranicu predmeta. Ovdje ćete pronaći sve važnije informacije o predmetu, predavanjima, vježabama, rezultatima kolokvijuma i ispita kao i najnovija obavještenja.

  Nastava iz predmeta Krivično procesno pravo ima za cilj da, studentima omogući sticanje potrebnih naučnih znanja iz krivično procesnog prava, kao i sticanje akademskih vještina i praktičnih sposobnosti za tumačenje i primjenu te grane prava u realnom pravnom i političkom okruženju, odnosno na radnim mjestima za koje će se posle diplomiranja opredjeliti.

  Očekuje se da savladavanjem predmeta student shvati prirodu, tip i strukturu savremenog krivičnog postupka, razvije sposobnosti analize i sitnteze i da argumentovano i kompetentno diskutuje u krivičnoprocesnoj oblasti, stekne sposobnost sistematičnog pristupa rješavanju krivičnoprocesnih pitanja, da ovlada osnovnim pojmovima, stručnim terminima i ključnim institutima krivičnog procesnog prava, kao i da temeljno poznaje krivični postupak i da stečena znanja primjenjuje u pravosudnoj praksi.

  Želim Vam mnogo uspjeha u realizaciji planiranih aktivnosti.

  Doc. dr Goran Filipić

 • 3
  Prikaži sve teme
Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Junsko - julski ispitni rok u prvom terminu će se održati u četvrtak 25.06.2020. god. u 16,00 časova za redovne studenta, a za studente koji su u radnom odnosu od 17 časova, Amfiteatar br. 3.

Junsko - julski ispitni rok u drugom terminu će se održati u četvrtak 16.07.2020. god. u 16,00 časova za redovne studenta, a za studente koji su u radnom odnosu od 17 časova, Amfiteatar br. 3.

Doc. dr Goran Filipić

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, će se održati u četvrtak 20.02.2020. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji su u radnom odnosu od 17,00 časova , amfiteatar br. 3.

Ispitna pitanja su objavljena na stranici predmeta.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 22. jun, 11:13
  Goran Filipić
  Junsko - julski ispitni rok još...
 • 22. mar, 20:53
  Goran Filipić
  Konsultacije elektronskim putem još...
 • 17. dec, 20:49
  Goran Filipić
  Obavještenje još...
 • 5. nov, 20:07
  Goran Filipić
  Obavještenje još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete