Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, će se održati u četvrtak 20.02.2020. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji su u radnom odnosu od 17,00 časova , amfiteatar br. 3.

Ispitna pitanja su objavljena na stranici predmeta.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

  • 17. dec, 20:49
    Goran Filipić
    Obavještenje još...
  • 5. nov, 20:07
    Goran Filipić
    Obavještenje još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Najnovije informacije: