Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo za redovne studente, će se održati u utorak 19.02.2019. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji rade istoga dana u 17,oo časova, amfiteatar br. 3.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete