Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente. Konsultacije i vježbe iz predmeta Krivično procesno pravo, planirane za utorak 18.12.2018. god. pomjeramo za petak 21.12.2018. god. od 12,00 do 14,30 časova, amfiteatar br. 3. Takođe, radna je subota 22.12.2018. god. u vremenu od 11,oo do 13,3o časova, (odrađuje se 08.01.2019. g.) održaće se predavanja iz predmeta Krivično procesno pravo u A-1, a planirana predavanja iz predmeta Krivično procesno pravo za srijedu 19.12.2018. god. pomjeramo za ponedjeljak 24.12.2018. god. od 12,oo do 14,30 časova, u A- 1.

II kolokvijum iz predmeta Krivično procesno pravo za redovne studente, će se održati u srijedu 26.12.2018. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji rade istoga dana u 17,oo časova, amfiteatar br. 1.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete