Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, će se održati u utorak 23.04.2019. godine sa početkom u 12,00 časova, amfiteatar br. 3. umjesto planiranog termina 25.04.2019. godine.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Nema novosti od Vaše poslednje posete