Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Obavještenje za studente.

Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, će se održati u četvrtak 20.02.2020. godine sa početkom u 16,00 časova, a za studente koji su u radnom odnosu od 17,00 časova , amfiteatar br. 3.

Ispitna pitanja su objavljena na stranici predmeta.

Doc. dr. Goran Filipić

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

 • 22. mar, 20:53
  Goran Filipić
  Konsultacije elektronskim putem još...
 • 17. dec, 20:49
  Goran Filipić
  Obavještenje još...
 • 5. nov, 20:07
  Goran Filipić
  Obavještenje još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja

Najnovije informacije: