Pregled teme

 •  
   

  Primjena računarskog vida u kontroli saobraćaja

  Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim tokovima u oblasti računarskog vida i primena ove tehnologije na polju kontrole saobraćaja.

  Računarski vid (engl. Computer Vision, CV) je interdisciplinarna nauka čiji je osnovni cilj da omogući da računari u potrebnom nivou prepoznaju elemente koji su prikazani na digitalnoj slici ili video zapisu a potom i da automatizuje proces u kontekstu postavljenog zadatka.

  Zadaci na polju računarskog vida uključuju metode za akviziciju, obradu, analizu i razumevanje digitalne slike, kao i izdvajanje podataka radi dobijanja numeričkih informacija na osnovu kojih softver potom može da donosei odluke.

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
   

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete