Pregled teme

 •  
   

  Marketing menadžment

  Cilj ovog predmeta je da studenti ovladaju tehnikama upravljanja marketingom. Da se upoznaju sa najnovijim dostignućima na području upravljanja marketingom i markentinškim koncepcijama u segmentima: određivanja vrijednosti marke za klijente, marketing baze podataka, e-trgovine, mreže vrijednosti, hibridnih kanala, upravljanja lancima snadbjevanja i integrisanim marektinškim komunikacijama. Osposobiti se za upravljanje marketingom u kontekstu upravljanja portfeljem klijenta. Osposobiti se za upravljanje marketingom u savremenim i promjenjivim tržišnim uslovima. Upoznati načela upravljanja marketingom u digitalno doba.

 • 1
  Prikaži samo teme 1
 • 2
  Prikaži samo teme 2
 • 3
  Prikaži samo teme 3
   

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

(Trenutno nema novosti)
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

datumi kolokvijuma

Nema novosti od Vaše poslednje posete