Pregled teme

Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Poštovani studenti,

Ispit iz predmeta Pravosudno organizaciono pravo će se održati u prostorijama Pravnog fakulteta, Univerziteta Sinergija, elektronska učionica broj 3., dana 26. avgusta 2020. godine, sa početkom u 17:00 časova.

doc. dr Dijana Savić Božić

Tutorijal za korišćenje video platforme namenjen studentima nalazi se na linku:
https://drive.google.com/file/d/1_XsvxtIQm18nvUAPcclNolvb4BXa1i3I/view?usp=sharing

Kolokvijumi se polažu u kolokvijumskim nedeljama, odnosno prema rasporedu. Kolokvijumi se ne prijavljuju i svi studenti imaju pravo da polažu kolokvijume ukoliko to žele.

Kolokvijum se smatra položenim ako je student ostvario min. 15 poena, kada je reč o kolokvijumima koji se polažu kao testovi zatvorenog tipa (sa više ponuđenih odgovora). Kod ostalih kolokvijuma, učinak studenata vrednuje se proporcionalno. Student koji nije položio kolokvijum može da radi popravni kolokvijum ili da ga polaže na u ispitnom roku kao deo ispita. Ukoliko student pristupi popravnom kolokvijumu, računa se poslednji ostvareni rezultat.

Ispite studenti prijavljuju dinamikom koja se objavljuje na sajtovima Univerziteta i fakulteta.


Nema novosti od Vaše poslednje posete