Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

  • 9. mar, 22:36
    Mirjana Orašanin
    Predavanja još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Okvirna pitanja za prvu i drugu provjeru aktivnosti studenata možete pogledati u Odjeljku: Vježbe, Gradivo za I kolokvijum.

 

Prva provjera aktivnosti studenata biće održana u utorak, 06.04.2021. sa početkom u 10,00 - 10,15 časova, elektronskim putem.

Termin za zaposlene studente: 17,00-17,15 časova.

 

Druga provjera aktivnosti studenata biće održana u utorak, 01.06.2021. sa početkom u 10,00 - 10,15 časova, elektronskim putem.

Termin za zaposlene studente: 17,00-17,15 časova.

 

Pitanja za drugu provjeru aktivnosti studenata možete pronaći u knjizi nakon svake lekcije (od III  do VIII glave).


Nema novosti od Vaše poslednje posete