Pregled teme

Preskoči Pretraga foruma

Pretraga foruma

Preskoči Najnovije vesti

Najnovije vesti

  • 9. mar, 22:36
    Mirjana Orašanin
    Predavanja još...
Preskoči Predstojeći događaji

Predstojeći događaji

Nema predstojećih događaja
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Okvirna pitanja za prvu provjeru aktivnosti studenata možete pogledati u Odjeljku: Vježbe, Gradivo za I kolokvijum.

 

Popravni test za prvu provjeru aktivnosti studenata biće održan u utorak, 26.05.2020. sa početkom u 12,35 - 12,50 časova, elektronskim putem.

Nema novosti od Vaše poslednje posete